Makbuz Kayıp ilanı

Zeki Uçar’a ait 247 pafta 133 ada 57 parsel Yibf: 758195 2310.12 Liralık makbuzu kaybettik. Hükümsüzdür.